Firmy budowlane walczą o pracowników. Sprawdź, ile można zarobić w budownictwie

Firmy budowlane walczą o pracowników. Sprawdź, ile można zarobić w budownictwie

Jak donosi Pracuj.pl, w ostatnich miesiącach coraz więcej firm budowlanych poszukuje wykwalifikowanych pracowników. Na jakie zarobki mogą liczyć inżynierowie budownictwa, kierownicy budów i inni fachowcy z branży budowlanej? Wynagrodzenia niektórych przekraczają 10 tys. zł brutto!

Na Pracuj.pl w pierwszym półroczu 2017 roku opublikowano w dziale budownictwo blisko 18 400 ofert pracy. To w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej oznacza wzrost o 16% (wówczas było ich 15 900). Najbardziej wzrosło zapotrzebowanie na pracowników fizycznych - w pierwszym półroczu zainteresowanie pracodawców tymi pracownikami było większe o 46% w ujęciu rok do roku. Na drugim miejscu znaleźli się kierownicy budów, dla których ofert było o 27% więcej. Jednak najbardziej firmy budowlane poszukują specjalistów, do których kierowana ponad połowa wszystkich ogłoszeń o pracę skierowanych do pracowników z branży budowlanej. Ta wzrostowa tendencja jest odzwierciedleniem poprawy sytuacji w budownictwie, chociaż nie potwierdza tego koniunktura w budownictwie badana przez GUS, która od kilku miesięcy znowu spada i we wrześniu miała wskaźnik zaledwie 2,7.

Jakie firmy budowlane szukają pracowników?

Obok dużych firm budowlanych funkcjonuje ogromna liczba mniejszych, które często są podwykonawcami. I to właśnie przeważnie te mniejsze przedsiębiorstwa wykazują największe zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej. Średnie firmy budowlane opublikowały w pierwszym półroczu 2017 niemal 36% spośród wszystkich ofert pracy. Na drugim miejscu znaleźli się pracodawcy z firm małych (28,5%), dopiero na trzecim miejscu były firmy największe (20%), a mikrofirmy na czwartym (17,4%).

Liderem na rynku pracy dla branży budowlanej pozostaje województwo mazowieckie (20% ofert pochodzi z tego regionu), sporo ofert (prawie 9%) dotyczyły województw wielkopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego, nieco mniej z Małopolski i województwa pomorskiego. Największe wzrosty, bo o nieco ponad jedną piątą w ujęciu rok do roku, odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim oraz o niemal 35% w województwie lubelskim.

Zarobki w budownictwie

Według Pracuj.pl, przeciętne zarobki pracowników z branży budowlanej kształtują się na poziomie 4400 zł brutto, o tym czy jest to mniej czy więcej decydują kwalifikacje lub pełniona na budowie funkcja. Najwyższą pozycję zajmuje kierownik kontraktu, następnie kierownik budowy oraz kolejno: kierownicy robót budowlanych, sanitarnych, bądź elektrycznych. Na dalszych poziomach można wymienić po kolei majstrów budowy czy inżynierów budowy.

Zarobki inżynierów uzależnione są od poziomu doświadczenia i typu specjalizacji, dlatego przeciętne stawki wahają się od 3800 do 6000 zł brutto. Zarobki doświadczonych inżynierów przeciętnie przekraczają 4500 zł. Pracownicy fizyczni zarabiają średnio 3400 zł brutto. Wysokość zarobków w budownictwie różnicują również regiony zatrudnienia, gdzie jest pracy więcej tym pracodawcy lepiej płacą.

Kierownik na budowie

Na najwyższe zarobki wśród kierowników w branży budowlanej, mogą liczyć kierownicy kontraktu – w ich przypadku przeciętne wynagrodzenie wynosi 10 700 zł brutto, ale jak podaje Pracuj.pl jedna czwarta z tej grupy otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż 14 700 zł.

Wynagrodzenie kierownika budowy wynosi średnio 8200 zł brutto. Co czwarty zarabia ponad 10 200 zł, a zarobki najlepszych przekraczają 14 000 zł miesięcznie.

Zarobki kierowników budów mogą być jeszcze wyższe, bo część osób z takimi kwalifikacjami zakłada własną działalność i nadzoruje kilka małych inwestycji, im więcej zleceń, tym większe dochody.

Stanowiskom kierowniczym przypisane są różne bonusy. Jak wynika z danych Pracuj.pl, blisko połowa kierowników, niezależnie od zakresu, może wykorzystywać samochód i telefon służbowy do celów prywatnych. Nieco ponad jedna trzecia może liczyć na prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie. Co piąty kierownik otrzymuje także dofinansowanie do zajęć sportowych.

Ile zarabia architekt, projektant i kosztorysant

Architekt / główny projektant przeciętnie zarabia 6200 zł brutto, ale już co czwarty pracownik na tym stanowisku może zarobić nie mniej niż 8000 zł. Dochody przekraczające 5000 zł brutto osiągają m.in. projektant konstrukcji budowlanych (5800 zł) oraz projektant instalacji sanitarnych (5300 zł).

Na zarobki w granicach 5000 zł brutto mogą liczyć także kosztorysanci robót budowlanych, a także robót elektrycznych lub instalacji sanitarnych.

Fot.: http://thinkstockphotos.com/

Kobieta na budowie

Z danych Pracuj.pl wynika, że co druga osoba zatrudniona na stanowisku architekta oraz niemal co trzecia na stanowisku architekta/głównego projektanta to – kobieta. Na stanowisku asystenta architekta pracuje 62% kobiet.

Bardzo duży odsetek kobiet – bo aż 90% – pracuje jako architekt wnętrz oraz prawie 80% jako architekt wnętrz – projektant i architekt krajobrazu. Z kolei ponad 80% kobiet specjalizuje się w projektowaniu wnętrz.

Kobiety zajmują również stanowiska kosztorysantów instalacji sanitarnych oraz projektantów instalacji sanitarnych. To efekt tego, że panie to ok. 70% osób na wydziałach architektury uczelni technicznych (wg raportu „Kobiety na politechnikach 2016”).